Ceník zateplovacích systémů EPS

Skladba zateplovacího systému Baumit s probarvenou silikonovou omítkou:

  • Baumit - lepicí tmel DuoContact
  • tepelný izolant - polystyrén Styrotrade EPS 70F a talířová hmoždinka Ejot
  • výstužná tkanina - perlinka vertex R117
  • Baumit - stěrkový tmel DuoContact
  • Baumit univerzální základ - probarvený penetrační nátěr
  • Baumit silikon -  probarvená pastovitá omítka se samočistícím efektem zrno 1,5mm